Visie

Partij van de Liefde

Van strijd naar samenwerking

De weg van het hart

Partij van de Liefde staat voor verandering. Niet langer dient het strijden om geld centraal te staan in ons leven, maar het verspreiden van liefde. De liefde voor onszelf, de liefde voor anderen en de liefde voor het leven in algemene zin. Liefde als verbindende kracht in de politiek én in de samenleving!

Het mag ouderen aan niets ontbreken, liefdevolle zorg is een vanzelfsprekendheid. Kinderen mogen zich in alle vrijheid ontwikkelen tot liefdevolle wezens, die volop kansen krijgen om hun talenten in de praktijk te brengen. Werk moet niet langer gezien worden als een noodzakelijke inspanning om geld te verdienen, maar als een manier om jezelf te ontplooien, om jezelf plezier te verschaffen, alleen én met collega's. De aarde mag niet vervuild en leeggeroofd worden, maar vormt de natuurlijke omgeving waarmee we in harmonie moeten leven. Hoe vitaler de natuur, hoe gezonder de mens.

Een omslag in het denken
De PvdL vraagt aandacht voor een omslag in het denken. Niet alleen in de politiek, maar ook in de samenleving. Het gaat niet langer om sterk en slim te zijn, niet langer om rijkdom en macht. Het gaat om liefde en harmonie, om geven en nemen, om vrijheid en gelijkwaardigheid, om ik én wij. 

Geld heeft lang genoeg ons leven gedomineerd, het geldspel is gespeeld. Er is een kleine groep steenrijken en een grote groep die (in relatieve) armoede leeft, voor wie het leven overleven is geworden. Het is tijd voor een nieuw spel, gespeeld met de stenen der liefde.

Een unieke aanpak
Een vreedzame wereld, waarin iedereen een menswaardig bestaan leidt, krijgen we niet van de grond door te roepen. Dat hebben reeds velen voor ons gedaan, vaak met teleurstellend resultaat. Ook niet door te schrijven of te praten. Ook dit heeft niet tot grootschalig succes geleid. Er is meer voor nodig, maar wat?

De eerste stap zet je zelf
Er is iets heel simpels, iets heel eenvoudigs, iets wat vooraf gaat aan denken, praten, roepen en schrijven. Iets anders waarmee Partij van de Liefde zich onderscheidt van andere partijen. Wat is dat dan? Door elke dag een paar minuten aandacht te schenken aan jouw hart, gaat de energie van het hart stromen. Hierdoor vullen meer liefdevolle gedachten je hoofd, hierdoor verspreid je meer warmte naar je omgeving. Heel simpel, heel eenvoudig. Als we elke dag een paar minuten met onze aandacht naar ons hart gaan, zetten we de eerste stap op weg naar een wereld van liefde en harmonie.

Yes, we can
Als we de kracht van ons hart gaan inzetten in de politiek, dan ruilen we strijd in voor samenwerking. Dan gaan we op een andere manier discussies voeren. Niet langer om gelijk te krijgen, niet langer om tegenstanders uit te schakelen, niet langer om te laten zien hoe goed je wel niet bent en hoe slecht anderen zijn. 

We gaan met elkaar praten om problemen in kaart te brengen, om elkaars standpunten daarover te leren kennen, om de gemene deler te vinden, om praktische oplossingen te bedenken die voordelig zijn voor iedereen. Als we de energie van liefde gaan benutten, dan komen anderen zaken op de agenda te staan. Geen zaken over represailles, straffen en wraak, maar over oplossen, ontdekken en vernieuwen. 

Yes we can, thanks to the power of love, the power of our heart.


Geluk voor iedereen
Het is mooi geweest. Hebberigheid en egoïsme zijn uit. Hoe kan je van een berg geld genieten als je weet dat de zorg voor ouderen wordt uitgekleed, als je weet dat er kinderen zijn die nooit ergens naartoe kunnen, als je weet dat er mensen zijn die hun eten bij de voedselbank moeten halen, als je weet dat er steeds meer mensen zonder dak boven hun hoofd moeten leven, als je weet dat de aarde eraan kapot gaat. 

Kom op, word wakker en neem je verantwoordelijkheid. Het is de hoogste tijd om de knop om te zetten. Het geluk moet iedereen toelachen!

Liefde kan alles veranderen, ook de politiek, ook de samenleving. En het moment van omslag is wat ons betreft nu!

Wat is liefde...

Wat verstaan we eigenlijk onder liefde?

Allereerst, wat verstaan wij niet onder liefde? 

 • altijd zacht en aardig zijn
 • alles met de mantel der liefde bedekken, alles goed praten
 • jezelf opofferen of verschuilen achter de rug van anderen
 • de schone schijn ophouden, toneelspelen
 • de lieve vrede bewaren, de confrontatie uit de weg gaan

Wat is liefde dan wél volgens ons?

 • open zijn en zonder (voor)oordeel anderen tegemoet treden
 • verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven
 • boven jezelf en je eigenbelang uitstijgen
 • je verbonden voelen met anderen
 • mensen de ruimte geven om zichzelf te zijn
 • elkaar vertrouwen schenken 
 • nieuwsgierig zijn, elkaar ontmoeten en verschillen accepteren

Liefde in de politiek is... warmte voelen (sociaal zijn) én ruimte bieden (liberaal zijn).

Liefde in de samenleving is... elkaar de ruimte geven én samen willen werken, want samen sta je sterk!

De weg van het hart

Loop je mee?

Wat Partij van de Liefde betreft behoort het continu beconcurreren en bestoken van elkaar tot het verleden. Het brengt ons nauwelijks een stap verder. Er is genoeg voor iedereen, alleen "het genoeg" wordt niet eerlijk verdeeld. Een kleine groep, die het meest bedreven is in het geldspel, profiteert. Een grote groep, met minder kansen en geluk, heeft het nakijken...

Stap 1: openen van ons hart
Wat kunnen we doen? Hoe kunnen we deze spiraal doorbreken? De PvdL denkt een uitweg te hebben gevonden: de weg van het hart. Stap één op de weg van het hart is het openen van ons hart, waardoor een liefdevolle energie, een warm en vertrouwd gevoel, vrijkomt. Hierdoor vullen liefdevolle gedachten ons hoofd, komt ons strijdende ego tot bedaren en worden onstuimige emoties zoals boosheid en verdriet verzacht. Dan doen we door de intentie uit te spreken om in liefde te leven en door elke dag een paar minuten met de aandacht naar het hart te gaan. Maar dan? Wat is de volgende stap die we kunnen zetten op deze weg?

Stap 2: nieuw moraal
Wie zijn hart opent, wekt zijn of haar geweten (ziel) tot leven. We schudden onszelf als het ware wakker en vragen ons af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Daardoor gaan we eerst nadenken voor we aan de slag gaan. Wil ik dit echt? Voelt dit goed? Hoe is dit voor anderen? Jezus vatte het langgeleden samen tot: Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook de ander niet. We walsen niet meer over anderen heen, we gaan rekening houden met elkaar. Ons geweten vormt de basis van een nieuw moraal, een nieuwe handleiding in de omgang met elkaar, een omgang gebaseerd op eerlijkheid, gelijkwaardigheid, openheid en respect.

Stap 3: verbondenheid

Als we ons hart openen en de ziel ruimte geven, krijgen we langzaam maar zeker een gevoel van verbondenheid met elkaar. We realiseren ons dat we feitelijk één zijn. Een eenheid in verscheidenheid. Wie zijn hart opent naar zijn medemens, zal zich verbonden voelen met de ander. Hij zal hem of haar niet meer dwarszitten, achterstellen en bevechten, maar adviseren, stimuleren en faciliteren. Alles op basis van vrije wil en op basis van gelijkwaardigheid. Samenwerking is geen opgelegde verplichting van bovenaf, maar een logisch gevolg van hetgeen we voelen (compassie en empathie). Met dit krachtige saamhorigheidsgevoel kunnen we de volgende stap zetten.

Stap 4: een gezamenlijk doel
Stap vier naar een liefdevolle wereld is het formuleren van een gezamenlijk doel, het schetsen van een toekomstbeeld, het ontwikkelen van een gedeelde visie. Een gemeenschappelijke droom geeft een richting aan die we als individu maar ook als politiek en samenleving op kunnen. Het is een bron van inspiratie en het stimuleert een gevoel van verbondenheid, van samen de schouders eronder zetten. Ook geeft het ons individuele leven meer zin, het geeft betekenis aan ons bestaan: We weten weer waarvoor we het allemaal doen.

Een nieuwe koers
Het moet een visie zijn die oude politieke, culturele en religieuze dogma's overstijgt, een doel waar we allemaal warm voor kunnen lopen. Door de eeuwige strijd is het de oude politiek nooit gelukt de samenleving als geheel bij de hand te nemen. Willen we als mensheid serieuze stappen voorwaarts maken en onze droom over vrede, welzijn en welvaart werkelijkheid zien worden, dan zullen we een duidelijke koers moeten uitstippelen.

Meer zelfbeschikking
Maar welk doel, welke visie, welke richting, welke droom? Volgens de PvdL zou liefde zich concreet moeten vertalen in zelfbeschikking. Wat is er mooier dan een mens die zelf achter het stuur van zijn leven staat, die het vertrouwen krijgt om zelf vorm te geven aan zijn leven, overeenkomstig diepgekoesterde wensen en verlangens?

In het verleden werden we geregeerd door kerk en rijke adel, thans door welbespraakte politici. De volgende stap zou meer zelfbeschikking moeten zijn. Van een mens die door anderen geleid wordt naar een mens die zelf leiding geeft aan zijn leven. Van een samenleving die van bovenaf gedicteerd wordt, naar een samenleving die zich in alle vrijheid zelf kan ontwikkelen en vormen. Van een politiek die sturing geeft naar een politiek die inspireert en faciliteert.

Dit is niet eenvoudig en snel te realiseren. Het behelst een omslag in ons denken en doen en dat kost tijd en oefening. Van afhankelijk naar onafhankelijk, van afschuiven naar oppakken, van afwachten naar initiatief nemen, van verschuilen naar tevoorschijn komen, van schaamte naar zelfvertrouwen, van onzekerheid naar zekerheid, van angst naar vertrouwen. Met andere woorden: van gesloten harten naar open harten.

Wij zijn de bouwstenen
Het is geen ideaal dat van bovenaf kan worden opgelegd. Het is niet een kwestie van de knop omzetten. De bouwstenen van een dergelijke samenleving dienen stevig en mooi genoeg te zijn om de weelde ervan te kunnen dragen. En de bouwstenen dat zijn wij, de mensen. De één moet de ander zijn of haar ruimte kunnen gunnen om in vrijheid te leven. De één moet de ander oprecht kunnen respecteren om op een gelijkwaardige manier te leven. Een ieder moet zijn of haar hart kunnen en willen openen om in liefdevol geluk te leven.

Collectieve en individuele uitdaging
Het scheppen van een wereld waarin mensen hun lot in eigen hand hebben, is een collectieve inspanning en een individuele verantwoordelijkheid. De staat schept de voorwaarden, wij, de mensen, scheppen de wereld, de samenleving waarin wij leven. De staat moet in eerste instantie bereid zijn de macht te delen met het volk en in tweede instantie de macht over te dragen. Een lange weg die leidt langs meer directe democratie naar meer autonomie. Kort gezegd: steeds meer invloed, steeds minder regels en steeds meer zelfbeschikking.

De voorwaarde voor succes
Om deze weg succesvol te kunnen bewandelen, dient ieder mens met zichzelf aan de slag te gaan. Hoe? Door bewust in het leven te gaan staan. Het hart openen als dat gesloten is na heftige gebeurtenissen. Uitzoeken waar egoïstische gedachten en handelingen vandaan komen. En heftige emoties helen, zoals boosheid, angst en verdriet; vaak de grote spelbrekers in onderlinge relaties. Wie innerlijke vrede vindt, zal anderen niet meer tot last zijn. Zij die vrede met zichzelf sluiten, zullen in vrede met anderen leven. Wat wij denken en voelen is geen vaststaand gegeven, maar iets waar we aan kunnen werken. Positief en negatief. 

Vrijheid en gelijkwaardigheid
In een wereld waarin politici en burgers bereid zijn hun hart te openen en hun schaduwkanten in het licht te zetten, kunnen vrijheid en gelijkwaardigheid gezamenlijk tot bloei komen. Zo kan wereldvrede uitgroeien van droom naar werkelijkheid, zo kan de oogst van onze inspanningen gelijkmatig worden verdeeld.

Een toekomst waarin mensen de touwtjes van hun leven in eigen hand hebben, is ons ideaal. Ons handvat voor besluiten die genomen moeten worden op alle beleidsterreinen. Dit geeft niet alleen richting aan ons handelen, maar ook betekenis aan ons leven.

Stap één is de intentie uitspreken om de weg van het hart te willen bewandelen. Steun aan onze partij is die intentie!

Open je hart

Hoe doen we dat?

We scheppen een liefdevolle wereld als we ons hart openen. Maar hoe doen we dat? Onze aandacht speelt een cruciale rol. Deze is veelal gericht op de wereld om ons heen. We kijken en wijzen vaker naar anderen dan naar onszelf. Liefde aan het leven toevoegen is de focus op jezelf richten. Niet de schuld bij anderen leggen, maar jezelf een spiegel voorhouden. Niet de strijd met anderen aangaan, maar verantwoordelijkheid nemen voor je eigen doen en laten. Vraag jezelf eens af waar jouw negativiteit, egoïsme en boosheid eigenlijk vandaan komen...

Onze gedachten 
Wie de weg van het hart loopt, houdt zichzelf een spiegel voor. Hij verplaatst regelmatig zijn aandacht van de drukke buitenwereld naar de rust in zichzelf, naar zijn eigen innerlijke belevingswereld. Daarbij kijkt hij ook kritisch naar de inhoud van zijn hoofd, de bron van gedachten, de maker van keuzes. Zijn de gedachten veelal positief of negatief, liefdevol of haatdragend, opbouwend of afbrekend? En waar komen meningen en overtuigingen eigenlijk vandaan? Meegekregen van huis uit, gehoord op school, cadeau gekregen van anderen, gebaseerd op pijnlijke voorvallen? Weet dat je de inhoud van jouw hoofd een positieve draai kunt geven. Hoe? Door je hart te openen, oude meningen te ontmantelen en leuke, inspirerende dingen te lezen, kijken en doen. 

Ons ego
Iemand die de weg van het hart bewandelt, staat regelmatig stil bij het egoïstische stemmetje in zijn hoofd. Het stemmetje dat ons aanspoort aan onszelf te denken, ons eigenbelang bovenaan te zetten. Het stemmetje dat tegenstellingen aandikt: blank - zwart, moslim - christen, rijk - arm, westen - oosten, etc, etc. Het roept zelfs op om de strijd aan te gaan met anderen. Laten zien dat je beter bent. En waarom? Om jezelf te bewijzen, om je eigen angst en onzekerheid te verbloemen, om aanzien en waardering van anderen te krijgen? 

Door je hart te openen, geef je niet langer automatisch gehoor aan dit stemmetje. Het besef dringt door dat je ook anders kunt denken en doen, een stuk socialer bijvoorbeeld. De liefde uit het hart verzacht namelijk de angst in onszelf, de angst om buiten de boot te vallen, de angst om alleen achter te blijven, de angst om uitgelachen te worden... de angst die ons ego elke daag weer voedt.  

Onze emoties
De wandelaar op de weg van het hart bemerkt nog een onruststoker in zichzelf, nog een bron van spanning en strijd. Dit zijn onze emoties. Soms laten ze een spoor van vernielingen achter in ons leven. Uit boosheid ballen we onze vuisten, uit angst kruipen we weg of gaan we tot de aanval over, uit verdriet vinden we onszelf erg zielig, etc. Niet dé voedingsbodem voor een liefdevolle samenleving. Willen we in harmonie leven, dan zullen we onze emoties moeten helen. Hoe doen we dat? Door te beseffen dat emoties van nu een gevolg zijn van onverwerkte emoties uit het verleden. Zijn we in het verleden geraakt, dan blijft de pijn opspelen in soortgelijke situaties... tenzij we de oude pijn alsnog helen. Wie pijnlijke ervaringen uit zijn verleden heelt (door alsnog de tranen te laten stromen, alsnog de boosheid te uiten en alsnog angst onder ogen te komen), wordt een liefdevoller en aangenamer mens. Iemand waar anderen graag bij in de buurt zijn, iemand waar anderen graag mee willen samenleven en samenwerken.  

Oefening baart kunst
Met onze boodschap wil Partij van de Liefde duidelijk maken dat er voor het scheppen van een liefdevolle wereld meer nodig is dan denken, schrijven, praten, discussiëren, demonstreren en stemmen. Zolang negatieve en zelfzuchtige gedachten en onstuimige emoties het winnen van liefdevolle gedachten en warme gevoelens, komt een liefdevolle wereld niet van de grond. We scheppen die alleen door bewust ons hart te openen en de angst en negativiteit in onszelf te helen.

Er bestaat een eenvoudige oefening om dit proces van bewustwording en heling te stimuleren. Doe dit elke dag een paar minuten en de resultaten zijn verbluffend: het geeft warmte en ruimte in jezelf, het voelt als thuiskomen. Het kan een heuse bevrijding zijn! De oefening gaat als volgt:

♥ Zoek een rustige plek, sluit je ogen, onspan en verplaats je aandacht van de drukke buitenwereld naar binnen. Richt de aandacht op je gevoel. Haal een paar keer diep adem en komt tot rust. Geef aan de uitademing stress en negatieve gedachten mee. Geniet van het ontspannen gevoel. Stel je vervolgens voor dat je nieuwe, frisse energie inademt en negatieve en zware energie uitademt. Geef aan de uitademing zaken mee die je niet meer dienen, waar je afstand van wilt doen. Dit geeft ruimte voor nieuwe energie. 

Open nu jouw hart en adem in gedachten in door jouw borstkas. Geef op elke uitademing jouw liefde mee. Vul jezelf en de ruimte om je heen met liefde uit jouw hart. Dit wordt versterkt door een liefdevolle herinnering op te roepen of door dankbaarheid te voelen. Je hart gaat meer en meer open... ♥

Door deze oefening één of twee keer per dag te doen, roep je het fijne gevoel steeds sneller op. Door eraan gewend te raken, kun je het overal doen, ook in een drukke omgeving bijvoorbeeld.

We dagen je uit
Vind je dit luchtfietserij? Dan dagen we je uit om dit principe eens toe te passen in je eigen leven. Heb je een lastig overleg of gesprek, zet je hart open en kijk wat er gebeurt... Ben je opgefokt vanwege een lange rij, zet je hart open en voel wat er met je gebeurt... Is er onrust om je heen, zet je hart open en ervaar... Wij dagen je uit... Alleen door het zelf te ervaren, kun je scepsis wegnemen. Heb jij de moed?

Mensen die met een liefdevol gevoel een onderhandeling ingaan, zullen met meer plezier onderhandelen en met een beter resultaat naar buiten komen. 

Mensen die met dit gevoel de politiek ingaan zullen zich op een inspirerende manier gaan inzetten voor een menswaardig bestaan, waarin iedereen tot zijn/haar recht kan komen. 

Mensen die zich met een liefdevol gevoel inzetten voor een betere wereld, zullen de wind in de zeilen krijgen.

Partij van de Liefde

Heart Intelligence

Video over de kracht van het hart

Enthousiast?

Organiseer je eigen Politiek Café!

Ben je enthousiast over Partij van de Liefde en wil je graag een bijdrage leveren, organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar. 

Ja, ik vind het leuk een Politiek Café voor Partij van de Liefde te organiseren in mijn eigen woonplaats!  Meer info ►