Actueel

Stand van zaken

Hoe ziet onze toekomst eruit?

We leven in een tijd van grote verandering. Alle zekerheden lossen op. We staan er alleen voor. De rijken gaan er met de buit vandoor en de overheid kan en wil ons niet meer van wieg tot graf verzorgen. We zullen het zelf moeten gaan doen. Maar hoe?

Het oude leven houdt op te bestaan. In die zin beleven we thans het einde der tijden. Waar zit de oplossing? Niet in nog meer voor onszelf leven, dat gaan we niet redden, maar in verbinding met elkaar. Niet ouderwets verbinden met dwang en verlies van persoonlijke vrijheid, maar verbinden in de vrije ruimte (vrijwillig samenwerken). 

Alleen het hart is daartoe in staat. Vandaar dat we oproepen om de weg van het hart te gaan bewandelen, waardoor de liefde als vrije samenbindende energie sterker voelbaar wordt in ons leven. Een nieuw fundament voor een fijner leven!

Alleen samen kunnen we dit initiatief tot een succes maken. Doe je mee?

Oproep tot samenwerking

Het gedachtengoed van de PvdL is in eerste instantie bedoeld om een discussie los te krijgen over de vorm en inhoud van de politiek. Zoals het nu gaat kan het niet langer, er moet iets veranderen. Politici vechten elkaar de tent uit, waardoor de problemen blijven liggen. Deze partij roept op tot samenwerking vanuit het hart. Liefde als bindmiddel van de samenleving. 

Onze zienswijze (de weg van het hart) is niet een populistisch praatje om bekendheid te krijgen, maar een bijdrage aan een fundamentele verandering in ons leven. Een verandering die moet leiden naar een fijne en zorgeloze toekomst. 

PvdL: ook jouw partij?


Hoe weet je nou of Partij van de Liefde ook jouw partij is? Als je de volgende inzichten met ons deelt, dan nodigen we je van harte uit om ons te steunen. Of financieel middels een donatie, of door een actieve inbreng. Bijvoorbeeld het organiseren van een politiek café in jouw woonplaats. Wat zijn die inzichten?

1. Onze problemen worden groter en groter!
De problemen worden door de huidige politiek niet opgelost, sterker nog, de berg aan problemen groeit. De problemen van nu zijn de problemen van 50 jaar geleden in het kwadraat. Bovendien groeit de kloof tussen politiek en burger. Steeds minder mensen herkennen zich in het gekonkel in Den Haag, steeds minder mensen hebben vertrouwen in de slagkracht van de politiek. Het is daarom de hoogste tijd voor fundamentele veranderingen. Een pleister is niet voldoende, de wond moet genezen!

2. Politiek van verdeeldheid en egoïsme!
Belangrijke oorzaak is de onmacht van de politiek; ze is door haar onderlinge verdeeldheid en egoïstische motieven niet in staat een vuist te maken. Politici vechten elkaar de tent uit, in plaats van samen op te trekken. Eigen belang is belangrijker dan het algemeen belang. Elkaar pootje lichten en publiekelijk afvallen komt vaker voor dan begrip tonen en steunen. Alleen door de rijen te sluiten en samen op te trekken kan de berg aan problemen effectief worden aangepakt.

3. Ik ben klaar met de eeuwige strijd!
We zijn zo gewend geraakt aan de strijd in Den Haag, dat we denken dat politiek synoniem is aan strijd. Maar dat is niet zo!!!! Politiek bedrijven kan ook heel anders: vanuit een geopend hart de verbinding zoeken. Hoe komt dit? De opzet van onze parlementaire democratie is daar mede schuldig aan. Ze werkt de onderlinge verdeeldheid van politici en partijen in de hand en zorgt zo voor teleurstelling en minder betrokkenheid bij de burgers. 26 partijen op het stembiljet maakt het niet overzichtelijk en éénmaal in de vier jaar naar de stembus is geen echte participatie.

4. Een fundamentele verandering is nodig!
Daarom is er een fundamentele verandering in de politiek nodig: van een ondoorzichtige en vaak onbegrijpelijke parlementaire democratie op afstand naar een transparante directe democratie dichtbij, waarin burgers de politiek beter kunnen volgen en veel meer mee kunnen besturen. Geen achterkamertjes meer! De digitale revolutie biedt tal van mogelijkheden. De politiek moet uit de schemer worden gehaald en weer in het volle licht gaan opereren.

5. Ik wil ruimte hebben om me te ontplooien!
Ook moet de politiek andere doelen gaan nastreven. Niet louter meer gericht op dicteren, sturen en controleren, maar vooral op ruimte scheppen voor burgers om het beste uit zichzelf te halen (persoonlijke ontwikkeling). Dus meer faciliteren en inspireren. Niet de superrijken laten weglopen met de buit, maar het geld (de opbrengst van ons gezamenlijk handelen) investeren in een zorgeloze samenleving voor iedereen.

6. We willen in de kern allemaal hetzelfde!
In de politiek moet de eeuwige polarisatie tussen politieke standpunten stoppen, politici moeten opzoek gaan naar gemene delers, elkaar weer in de ogen gaan kijken (vertrouwen stimuleren), de burger weer serieus gaan nemen (begrip tonen door contacten te stimuleren) en samen gaan optrekken (gedeelde horizon schetsen). Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: vrede, veiligheid, welzijn en voorspoed. Waarom niet samen de mouwen daarvoor opstropen?

7. Wij zijn de bouwblokken van de samenleving!
Achterliggende gedachte is dat burgers de bouwblokken van de samenleving zijn. Zijn wij gaaf en sterk, dan bouwen we een stevige en harmonieuze samenleving op. Zijn wij beschadigd dan bouwen we aan een scheve toren die op een bepaald moment zal instorten. En dat staat dus nu te gebeuren! De hoogste tijd dus om in onszelf te gaan investeren. Hoogste tijd om de weg van het hart te bewandelen. Op naar een samenleving waarin we vrij kunnen bewegen en de verbinding weer kunnen voelen. In de kern zijn wij mensen één. Aan de buitenkant verschillen we van elkaar, vanbinnen zijn we exact hetzelfde.  

Deel jij deze inzichten met ons, sluit je dan aan bij de partij!

Het manifest is gereed. De noodklok wordt geluid, een nieuwe richting wordt gewezen. Kijk op de website bij visie voor de inhoud van onze hartenkreet. Opgeschreven en ingesproken.

Partij van de Liefde zoekt werkruimte in Den Haag. Wie kan ons helpen? Met een kantoor of met geld om er één te huren...

We blijven speuren naar liefde op het Binnenhof... Als we het vinden, dan melden we het ;)