Politiek Café

Partij van de Liefde

Een informele bijeenkomst met lezing en discussie

We willen graag in heel Nederland Politiek Cafés organiseren, voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. 

Deze informele bijeenkomsten organiseren wij deels zelf, maar vooral op initiatief van enthousiaste mensen door het hele land.

Ben je enthousiast over Partij van de Liefde en wil je graag een bijdrage leveren, organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.