Doneer

Partij van de Liefde

Geld als hulpmiddel

Partij van de Liefde is niet tegen geld. De vraag is waarvoor we het gebruiken. Om onszelf te verrijken als bron van geluk, om onze hebzucht te bevredigen, om onszelf aanzien te verschaffen? Gebruiken we het hiervoor, dan is er nooit geld genoeg. Er zit geen rem op, we hebben altijd behoefte aan meer. Het bevredigt namelijk niet op diepe lagen van onszelf. 

Alleen liefde kan dat. Alleen de liefde kan ons echt gelukkig maken, waardoor we anderen ook onvoorwaardelijk het geluk (de liefde) kunnen gunnen. 

Geld kunnen we inzetten om een liefdevolle basis te scheppen in de samenleving, van waaruit we als mens verder kunnen groeien in wijsheid, kracht en liefde. Geld als hulpmiddel in plaats van ultiem doel.

Wil jij Partij van de Liefde financieel 

een hart onder de riem steken? 

Jouw donatie gebruiken we o.a. voor:

  • Het huren van een kantoorruimte in Den Haag
  • Officiële oprichting bij notaris, KvK en registratie bij Centraal Stembureau
  • Opstellen statuten en ledenreglement en organisatie van oprichtingsbijeenkomst
  • Het ontplooien van activiteiten om Partij van de Liefde meer bekendheid te geven.
  • Het bekostigen van bijeenkomsten (Politiek Cafés).
  • Het oprichten van een platform voor politieke en maatschappelijke vernieuwing, waaronder het opzetten van een website en het organiseren van symposia.
  • Het schrijven van een manifest over het gezamenlijk creëren van een liefdevolle wereld. 

Draag je deze initiatieven een warm ♥ toe? Doneer dan nu!

Enthousiast?

Organiseer je eigen Politiek Café!

Ben je enthousiast over Partij van de Liefde en wil je graag een bijdrage leveren, organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.

Ja, ik vind het leuk een Politiek Café voor Partij van de Liefde te organiseren in mijn eigen woonplaats!  Meer info ►