Van geld naar liefde

09-01-2024

Het is de hoogste tijd voor verandering. Waarom? Onze oude en vertrouwde manier van leven loopt vast. We komen geen stap verder, sterker nog, we lijken langzaam weg te zakken in het moeras van onzekerheid en ontevredenheid. Wie weet waarom hij leeft en wat hem gelukkig maakt? Niet voor even, maar voor altijd. Bijna niemand. We doen maar wat, leven op hoop van zegen. En lukt het niet meer, dan slikken we wel een pilletje. Wordt het niet eens tijd om het leven onder de loep te nemen en te onderzoeken of er niet meer uit te halen valt? Bijvoorbeeld door een verdiepingsslag te maken. Kijken of er een hoger doel te stellen is, één die meer diepgang geeft aan ons bestaan. Wie of wat kan ons daarbij helpen? De kracht van het hart: de liefde.

Een serieus doel stellen in het leven werkt louterend en inspirerend. Het kan in één klap de leegte van het aardse bestaan vullen. Weg onzekerheid, weg ontevredenheid. Niet het doel om veel geld te verdienen, dat hebben we lang genoeg nagejaagd, met wisselend succes, maar een hoger doel, een meer verheven doel. Een die voor diepgang en zingeving zorgt. Laten we eerlijk zijn; geld maakt niet echt gelukkig. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd na onze jacht van de afgelopen tijd. Rijke mensen zijn niet per definitie gelukkiger. Misschien op bepaalde momenten, als ze kunnen cashen en genieten, maar niet voortdurend. Waarom maakt veel geld verdienen niet echt gelukkig? Materie bevredigt op de buitenlaag, niet diep vanbinnen. Daarom is het vluchtig en niet diep bevredigend. We zullen opzoek moeten naar een bron van inspiratie en vervulling die ons echt weet te raken en onophoudelijk kan bevredigen. Naar mijn weten kan dat maar één ding zijn: de liefde!

Wat is liefde? Veel meer dan wij denken. Wij denken dat liefde de aantrekkingskracht is tussen twee mensen. Maar dit is verliefdheid, een gevoel dat na enige tijd ophoudt te bestaan. Is liefde dan een levenslange relatie tussen mensen? Dit is houden van, geen liefde. Wat is liefde dan wel? Liefde is veel meer dan een verliefdheid of houden van, liefde is de grondstof van het leven waarmee we een gelukkig bestaan kunnen opbouwen. In die zin is liefde alles vervullend, de essentie van een fijn leven. Zijn we ongelukkig, dan moeten we naar ons hart kijken. Staat ons hart open en is de liefde voelbaar, of is ons hart gesloten en leven we een liefdeloos leven? Stroomt de liefde rijkelijk, dan zijn we per definitie gelukkig, ook als de bodem van onze portemonnee zichtbaar is.

Liefde is dat wat wij ten diepste verlangen: gezien worden, serieus genomen worden, er mogen zijn, bewonderd worden, gekoesterd worden, geaccepteerd worden. Wie in onvoorwaardelijke liefde kan opgroeien, zal zijn eigen weg gaan. Dat maakt ten diepste gelukkig. Wie dit voorrecht niet heeft, en dat zijn we bijna allemaal, leidt een gekunsteld leven van aanpassen. Aanpassen aan de wensen en eisen van anderen. We kunnen het nooit helemaal goed doen, er is altijd reden om te zeuren. Het recept voor een ongelukkig leven. Omdat de liefde automatisch rekening houdt met anderen, het is geen opgave meer maar een vanzelfsprekendheid, zullen we elkaar niet voor de voeten lopen. Alles zal veel beter op elkaar aansluiten, waardoor een harmonieus leven aan de horizon gloort.

Een hoger doel stellen in ons leven haalt ons uit het moeras van onzekerheid en onwetendheid. Als dat doel leven in liefde is, dan bewegen we richting een harmonieus en vervuld leven. Geld zet aan tot strijd, we kunnen er nooit genoeg van hebben, liefde tot berusting, alles is oké. De leegte in ons wordt opgevuld, waardoor we niet meer krampachtig naar verondersteld geluk gaan zoeken. Eerst liefde voor onszelf voelen, ik mag er helemaal zijn, dan de liefde met anderen delen, jij mag er ook helemaal zijn. Geven en ontvangen in balans. Dit lukt als we ons oordeel achterwege leren laten, het oordeel van goed en fout. Want daar begint het aanpassen, daar drijven we af van wie we echt zijn: liefde.

David Goedhart
Initiatiefnemer Partij van de Liefde