De hedendaagse politiek

15-11-2021

Kijken we met ogen van liefde naar de hedendaagse politiek, dan schrikken we ons rot. Het beleid is niet bedoeld om een menswaardig bestaan voor iedereen op te bouwen, maar om het huishoudboekje van de overheid te behoeden voor oplopende schulden en om grote bedrijven de ruimte te geven hun winst te vergroten. Al decennia lang kenmerken bezuinigingen en lastenverzwaring voor de burgers het beleid. En onder het mom van behoud van werkgelegenheid krijgen grote bedrijven alle ruimte om hun gang te gaan. Het nettoresultaat is dat een relatief kleine groep rijker wordt en een groeiende groep minder te besteden heeft.

Een kritische beschouwing

Het stemhokje mijden
Steeds meer mensen verliezen hun vertrouwen in de politiek. Zij mijden het stemhokje, niet alleen vanwege economische tegenspoed, maar ook door de tentoongespreide moraal. Politici schenden te vaak hun beloften en de schone schijn ligt er dikwijls te dik bovenop. In plaats van dat de politiek de kroon is op het werk van een democratische samenleving, vervreemdt de politiek steeds meer van het volk.

We leven in een democratie. Dit betekent dat de macht bij het volk ligt. Het volk kiest zijn vertegenwoordigers die, met de belangen van het volk voor ogen, zo goed mogelijk sturing geven aan de samenleving. Zo is het ooit bedoeld, zo zou het moeten zijn. Maar de werkelijkheid is anders, getuige de grote groep afgehaakte burgers, getuige de grote groep mensen die hard wordt geraakt door het regeringsbeleid. Wat is er aan de hand?

De schaduw regeert

De macht van het volk wordt overschaduwd door een andere macht. Een macht die niet het algemeen belang dient maar het eigenbelang. Een macht die niet uit is op het scheppen van een gezonde en blije samenleving, waarin iedereen tot zijn/haar recht kan komen, maar op het spekken van de eigen portemonnee. Een macht die gedreven wordt door egoïsme, hebzucht en strijdlust, niet door liefde uit het hart. Oftewel, de macht van het geld. Een macht met tentakels die uitreiken tot diep in het hart van de politiek.

De vertegenwoordigers van het grote geld wachten niet rustig af op wat de politiek voor hen in petto heeft. Op tal van manieren proberen zij het beleid in hun voordeel te beïnvloeden. Wie zijn die zwermen lobbyisten die in de achterkamertjes op het binnenhof hun wensen op tafel leggen? Hoe groot is de invloed van oud politici, nu werkzaam in het bedrijfsleven, op het stemgedrag van partijgenoten? Hebben we de peperdure JSF-toestellen aan hen te danken? Bij welke bedrijven hebben bewindslieden ooit gewerkt? In het vorige kabinet zaten bij het aantreden vier bewindspersonen met een Shell-verleden. Toeval? En wie spekken eigenlijk de partijkas en waarom? De PVV schijnt geld te krijgen uit Joodse hoek... waarom?

Economische belangen staan voorop
Wie zich verdiept in de relatie geld en politiek kan niet anders dan de conclusie trekken dat oude idealen het afleggen tegen economische belangen. Dit verklaart het bijzondere stemgedrag van partijen, het ongeloofwaardige gedraai en gedoe. De liberale VVD laat ons meer belasting betalen, de socialistische PvdA weigert de zwaksten te helpen, het CDA verkiest immer de koopman boven de dominee, D'66 trekt zonder te verblikken of te verblozen de stekker uit het referendum, het pacifistische GroenLinks zet de deur open voor militaire interventie.

Het grote geld heeft de strijd gewonnen van politieke idealen en van burgers, ooit de basis van de politiek. Dit is niet de schuld van de democratie, maar van mensen met egoïstische motieven, die misbruik maken van de ruimte die de democratie hen biedt. Daarom is het tijd voor nieuwe politiek. Niet vormgegeven door strijd maar door samenwerking, niet gericht op het vergroten van macht en bezit maar op vrijheid en gelijkwaardigheid, niet gedragen door politici die hun idealen aan het grote geld hebben verpatst, maar door mensen met een groot hart, die in de praktijk hebben bewezen eerlijk, dienstbaar en inspirerend te zijn.

David Goedhart
Oprichter Partij van de Liefde

Meest recente artikelen:

Ruim 13 jaar is Mark Rutte onze premier. Daarmee is hij de langstzittende minister-president in de geschiedenis. Een hele prestatie, gezien de vele valkuilen waar politici in kunnen stappen. Hij heeft ze allemaal omzeild, behalve één: de toeslagenaffaire. Dit dossier dwong hem tot aftreden. Maar wonder boven wonder, na zijn politieke dood stond hij...

In de politiek wordt zoveel gestreden dat we zijn gaan geloven dat politiek synoniem is aan strijd. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Politici kunnen ook samen optrekken, bijvoorbeeld als de nood hoog is, zoals nu. De berg aan onopgeloste problemen groeit ons boven het hoofd. Steeds meer mensen vragen zich vertwijfeld af hoe de rekeningen te betalen;...

Onze democratie wordt luid bejubeld. Geen kwaad woord over de macht van het volk. Wie dat wel doet wordt weggezet als communist of fascist. Of je direct staatsgevaarlijk bent als je een kritische noot plaatst. Vanwaar deze overgevoeligheid? Enerzijds heeft dat met de geschiedenis te maken. Lange tijd hebben we onder het pijnlijke juk geleefd van...