Boeken

David Goedhart heeft twee boeken geschreven die bijdragen aan de realisatie van een nieuwe en liefdevolle wereld. Een roman over de ziel en een handboek over liefdevolle intimiteit.

DE WEG NAAR MIJN ZIEL (en zaligheid)

een spirituele roman 

De PvdL wijst op de kracht van het hart: als we ons hart openen, krijgen we meer liefdevolle gedachten en gevoelens. Hierdoor gaan we o.a. meer samenwerken om de problemen het hoofd te bieden. Maar als we onze liefde laten stromen, gebeurt er nog iets: onze ziel komt tot leven. Onze ziel?

In de taal geen onbekende, in ons leven wel. Onze ziel is ons hogere of spirituele zelf. Het deel van ons dat we makkelijk vergeten in de waan van de dag. Maar wie gaat zoeken naar dit verloren deel van zichzelf, zal betekenis kunnen gaan geven aan het leven. De ziel weet namelijk wie we zijn en wat we hier komen doen op aarde.

Het ontdekken van de ziel is een spannend en langdurig proces van graven in onszelf. Alles wat haar liefde en wijsheid tegenhoudt, mag ter zijde worden geschoven. 

De roman is een beschrijving van David's eigen bewustwordingsproces. Als voorbeeld van hoe zo'n reis kan verlopen. Het boek gaat over een jongeman -Lucas de Wind- die na enkele schokkende gebeurtenissen gaat zoeken naar de zin van zijn leven. Waarom overkomt hem dit allemaal? 

Zoektocht naar een nieuwe, liefdevolle wereld

Waarom is de zoektocht naar de ziel zo belangrijk? De afgelopen tientallen jaren hebben we ons losgemaakt van religieuze en culturele banden: de individualisering van de samenleving. We bepalen nu zelf wat wel en niet te doen. Dit is fijn, maar heeft ook een keerzijde: we zijn de verbinding met elkaar kwijtgeraakt. We staan er helemaal alleen voor. Iedereen gaat zijn eigen gang en doet maar wat. Er is geen samenhang en structuur meer te ontdekken, laat staan een gemeenschappelijk doel. 

Willen we gaan samenwerken dan is dat wel handig. Hoe kan de ziel daaraan bijdragen? De ziel laat een verbinding voelen die vrij is. We voelen ons niet verplicht elkaar op te zoeken, we verliezen onze vrijheid niet, maar we willen het, doen het uit eigen overweging, omdat we er blij van worden. Bij de ziel gaan vrijheid en gelijkheid dus hand in hand.  

De ziel is feitelijk de tegenhanger van ons ego. We kunnen hard aan de weg gaan timmeren om het lege gevoel in onszelf op te vullen met andermans waardering (het ego), we kunnen ook de waardering voor onszelf uit onszelf halen (de ziel). Wie hiertoe in staat is en dus bezield raakt, wordt een betrouwbaar bouwblok van een harmonieuze maatschappij. 

HANDBOEK VOOR DE PERFECTE MINNAAR

alles over de kunst van het beminnen

De PvdL ziet mensen als bouwblokken van de samenleving: zijn wij gaaf dan bouwen we mee aan een fijne en harmonieuze samenleving. De relatie tussen man en vrouw, tussen het mannelijke en vrouwelijke, is daarbij cruciaal. Pas als er balans is tussen deze twee (oer)krachten, kunnen we een harmonieuze samenleving gaan opbouwen.

In ons seksleven balt de krachtsverhouding tussen man en vrouw samen. Is de relatie niet in evenwicht dan is het liefdesspel niet optimaal, zacht uitgedrukt. We raken teleurgesteld en zelfs gefrustreerd, met alle gevolgen van dien. Een neerwaartse spiraal wordt in gang gezet. De vrouw neemt het de man kwalijk, de man zoekt vervolgens zijn eigen weg. Zijn man en vrouw daarentegen blij en voldaan, dan dragen ze bij aan een gelukkige en stabiele opbouw. Hoe kunnen we op dit spannende terrein onze gevoelens en beleving in balans brengen? 

In het Handboek voor de Perfecte Minnaar legt David uit dat er een manier is om onze seksuele opwinding te mengen met de liefde uit ons hart: Tantra. Een uit het verre oosten komende visie op het leven, waar liefdevolle intimiteit een belangrijk onderdeel vanuit maakt. Wie dit onder de knie krijgt, zal meer plezier beleven aan intimiteit en diepe bevrediging voelen. Ook dit maakt van ons aangename mensen, mensen die meebouwen aan een harmonieuze samenleving. 

In zijn Handboek richt hij zich met name tot de man: als hij zijn opwinding onder controle krijgt, dan heeft de vrouw de tijd om zich op haar gemak te voelen, waardoor ze zich helemaal kan openen. Deze staat van ontvankelijkheid is nodig om die diepe bevrediging te kunnen bereiken. Een tevreden vrouw zal haar man op allerlei manieren behagen. Een fijne en constructieve relatie is het gevolg ervan, een relatie die nodig is om een liefdevolle samenleving te kunnen opbouwen. 

Naast zijn inzet voor de Partij van de Liefde heeft David Goedhart een heuse Academie voor Tantra opgericht. Doel is om mensen te helpen hun liefde te voelen, te uiten en te delen met anderen. De basis van een harmonieuze samenleving!