Tijd voor nieuwe politiek
Partij van de Liefde

Welkom bij Partij van de Liefde

Een politieke partij in oprichting die ons aan het denken 
wil zetten over politieke en maatschappelijke vernieuwing

Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 

Oprichter Tjeerd Roosjen

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici maken de belofte om een betere wereld te creëren niet waar. De problemen die 50 jaar geleden speelden, zijn er nog steeds. Sterker nog, de ongelijkheid tussen arm en rijk groeit, een zorgeloos bestaan is voor velen verder weg dan ooit. We zijn teleurgesteld... 

De Partij van de Liefde is opgericht om mensen weer hoop te geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin rijkdom eerlijk is verdeeld, een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel wat voor doen!"

Ons ideaal? Ons streven? Samen de schouders zetten onder het realiseren van een liefdevolle wereld, waarin wij in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, een wereld waarin alle rijkdom eerlijk wordt verdeeld.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?
Hoe bouwen we een wereld van vrijheid, gelijkheid, harmonie en (financiële) zekerheid op? Niet door met gebalde vuisten de politieke arena te betreden, maar door een beroep te doen op het hart van de mensen. Alleen als we ons hart openen en onze liefde gaan verspreiden, kunnen we ons leven écht ten goede veranderen. Vandaar de Partij van de Liefde!

Alleen met de kracht van ons hart kunnen we een liefdevolle samenleving opbouwen. 

Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Doe je mee?

Alternatieve aanpak Coronacrisis [artikel]

Visie van PvdL

De Partij van de Liefde zet grote vraagtekens bij de keuze voor een 1,5 meter samenleving. Het inperken van onze vrijheid zorgt ervoor dat we als mens verzwakt raken. Door onnatuurlijk gedrag te moeten vertonen, ondermijnen we onze mentale en fysieke gezondheid. Hierdoor worden we juist vatbaar voor ziektes. Het ontwikkelen van een alternatieve aanpak, met als doel het welzijn en de gezondheid van de mens te versterken, is daarom van groot belang. 

De Partij van de Liefde wil graag een aanzet hiertoe geven. 

Kantoorruimte in Den Haag gezocht

Wie kan ons helpen?

Partij van de Liefde wil zich vestigen in Den Haag en is daarom op zoek naar geschikte kantoorruimte. 

Draag jij politieke verandering een warm hart toe en heb jij werkruimte voor ons of ken je iemand die een geschikte ruimte ter beschikking heeft? Neem dan contact met ons op. Bij voorbaat dank!

Recente artikelen

door Tjeerd Roosjen

In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet besloten onze bewegingsvrijheid in te perken. Eerst met het instellen van een lockdown, nu met het invoeren van een 1,5 meter samenleving. Om besmettingen te voorkomen moet het sociaal contact worden beperkt. De Partij van de Liefde zet grote vraagtekens bij deze keuze. Het inperken van onze...

Vrede, waar is de weg naar vrede? Zingen, praten en bidden is niet voldoende, stemmen en demonstreren ook niet. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien het geweld tegen natuur, medemens en onszelf. Vrede komt niet als een geschenk uit de lucht vallen en zelf krijgen we het ook niet voor elkaar. Althans niet door onze stem te verheffen. Maar...

Niets lijkt de gemoederen zo bezig te houden als de vorming van onze multiculturele samenleving. De instroom van politieke vluchtelingen en moderne gelukszoekers drukt zwaar op burgers, samenleving en politiek. Zo zwaar, dat de ontwikkeling van een constructieve visie en aanpak nooit van de grond is gekomen. Linkse partijen smoren elke poging tot...

De Weg naar mijn Ziel

Roman geschreven door oprichter Tjeerd Roosjen

Wij mensen scheppen de wereld waarin wij leven met de keuzes die we elke dag maken. Zijn die keuzes gebaseerd op negatieve gedachten, egoïstische motieven en onstuimige emoties, dan scheppen we, zacht gezegd, een minder prettige wereld. Zijn onze keuzes daarentegen gebaseerd op positieve gedachten, een wij-gevoel en hanteerbare emoties, dan scheppen we een prettige wereld om in te leven. Wijzelf zijn dus verantwoordelijk voor ons leven op aarde. Grote vraag is hoe we onszelf een positieve draai kunnen geven. In deze roman beschrijft Tjeerd Roosjen dit pad van heling en transformatie. 

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

In 2020 organiseren we in heel Nederland Politiek Cafés. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.