Partij van de Liefde

De weg van het hart

Welkom bij Partij van de Liefde

Een (vooralsnog fictieve) politieke partij die ons aan het denken wil zetten over politieke en maatschappelijke vernieuwing

Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 

Oprichter Tjeerd Roosjen

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici maken de belofte om een betere wereld te creëren niet waar. De problemen die 50 jaar geleden speelden, zijn er nog steeds. Sterker nog, de ongelijkheid tussen arm en rijk groeit, een zorgeloos bestaan is voor velen verder weg dan ooit. We zijn teleurgesteld... 

De Partij van de Liefde wil mensen weer hoop geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin rijkdom eerlijk is verdeeld, een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel wat voor doen!"

Ons ideaal? Ons streven? Samen de schouders zetten onder het realiseren van een liefdevolle wereld, waarin wij in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, een wereld waarin alle rijkdom eerlijk wordt verdeeld.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?
Hoe bouwen we een wereld van vrijheid, gelijkheid, harmonie en (financiële) zekerheid op? Niet door met gebalde vuisten de politieke arena te betreden, maar door een beroep te doen op het hart van de mensen. Alleen als we ons hart openen en onze liefde gaan verspreiden, kunnen we ons leven écht ten goede veranderen. Vandaar de Partij van de Liefde!

Alleen met de kracht van ons hart kunnen we een liefdevolle samenleving opbouwen. Tijd om de rotsblokken voor ons hart opzij te rollen en onze liefde te laten stromen!

Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Doe je mee?

Update voorjaar 2021

Een fijne samenleving opbouwen doen we samen. Maar samen is samen niet meer sinds het uitbreken van de Coronacrisis. Vanuit openheid, eerlijkheid en vertrouwen een liefdevolle verbinding met elkaar aangaan, wordt door de invoering van de 1,5 meter samenleving onmogelijk gemaakt. Hoe kunnen we met dit gegeven omgaan? 

Ieder mens heeft een keuze: angst of liefde
De Partij van de Liefde is van mening dat ieder mens voor een keuze staat: kies je voor angst, beperking, gehoorzaamheid en tegennatuurlijke oplossingen (afstand en vaccinaties), of kies je voor liefde, vertrouwen, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en natuurlijke oplossingen, die onze gezondheid in het algemeen en het immuunsysteem in het bijzonder versterken.  Dit is een essentiële keuze waar iedereen zich bewust van moet zijn. Vat het niet te lichtzinnig op, want het bepaalt namelijk hoe onze toekomst eruit ziet. Het maakt het verschil tussen een kille, donkere wereld en een warme, lichte wereld. 

Hoe die keuze te maken?
Ons advies: neem niet alles klakkeloos aan wat anderen beweren, maar ga zelf op onderzoek uit. Op de website van het RIVM vind je alle cijfers die nodig zijn om zelf te kunnen beoordelen hoe groot het gevaar werkelijk is, of het virus echt levensbedreigend is of niet. Laat je angst (vaak door anderen aangepraat) varen en ga op onderzoek uit, de toekomst hangt ervan af.

Om je te helpen een eigen kijk op deze cruciale zaak te ontwikkelen, hebben we een aantal kernfeiten op een rij gezet en een alternatieve visie op het Coronabeleid van de regering geschreven. Het kan een eerste stap zijn in jouw onderzoek . Neem alsjeblieft de moeite om het te lezen! Nogmaals: jouw toekomst hangt ervan af! ↓

Blijf bij de feiten

De Partij van de Liefde laat zich niet leiden door angst maar door feiten. Een paar belangrijke op een rij:

  • Dit jaar zijn niet meer mensen overleden dan in voorgaande jaren (dus geen stijging van het sterftecijfer).
  • Landen met een strenge lockdown scoren niet beter dan landen met een gedeeltelijke of geen lockdown (er is geen bewijsvoering van de effectiviteit van een lockdown).
  • Er is ook geen bewijs dat 1,5 meter afstand houden zinvol is (waarop is deze afstand gebaseerd?).
  • Het dragen van mondkapjes beschermt ons niet (dit is zelfs gezegd door de minister van volksgezondheid). Wel is aangetoond dat het dragen ervan schadelijk is. Na 3 minuten treedt al onherstelbare schade op. 
  • Vaccins geven geen 100% zekerheid. Een reden is dat virussen steeds veranderen (met een griepprik kun je griep krijgen en tegen het aidsvirus is na tientallen jaren onderzoek nog steeds geen vaccin ontwikkeld). 

Alternatieve aanpak Coronacrisis

Visie van PvdL

De Partij van de Liefde zet grote vraagtekens bij de keuze voor een 1,5 meter samenleving. Het inperken van onze vrijheid zorgt ervoor dat we als mens verzwakt raken en kwetsbaar worden. Dit onnatuurlijke gedrag ondermijnt namelijk onze mentale en fysieke gezondheid. Hierdoor worden we juist vatbaar voor ziektes. Het ontwikkelen van een alternatieve aanpak, met als doel het welzijn en de gezondheid van de mens te versterken, is daarom van groot belang. 

De Partij van de Liefde wil graag een aanzet hiertoe geven. 

Recente artikelen

door Tjeerd Roosjen

In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet besloten onze bewegingsvrijheid in te perken. Eerst met het instellen van een gedeeltelijke lockdown, daarna met het invoeren van een 1,5 meter samenleving. Ter voorkoming van besmettingen, moet het contact tussen mensen worden beperkt.

Vrede, waar is de weg naar vrede? Zingen, praten en bidden is niet voldoende, stemmen en demonstreren ook niet. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien het geweld tegen natuur, medemens en onszelf. Vrede komt niet als een geschenk uit de lucht vallen en zelf krijgen we het ook niet voor elkaar. Althans niet door onze stem te verheffen. Maar...

Niets lijkt de gemoederen zo bezig te houden als de vorming van onze multiculturele samenleving. De instroom van politieke vluchtelingen en moderne gelukszoekers drukt zwaar op burgers, samenleving en politiek. Zo zwaar, dat de ontwikkeling van een constructieve visie en aanpak nooit van de grond is gekomen. Linkse partijen smoren elke poging tot...

De weg naar mijn Ziel

Roman geschreven door oprichter Tjeerd Roosjen

Wij mensen scheppen de wereld waarin wij leven met de keuzes die we elke dag maken. Zijn die keuzes gebaseerd op negatieve gedachten, egoïstische motieven en onstuimige emoties, dan scheppen we, zacht gezegd, een minder prettige wereld. Zijn onze keuzes daarentegen gebaseerd op positieve gedachten, een wij-gevoel en hanteerbare emoties, dan scheppen we een prettige wereld om in te leven. Wijzelf zijn dus verantwoordelijk voor ons leven op aarde. Grote vraag is hoe we onszelf een positieve draai kunnen geven. In deze roman beschrijft Tjeerd Roosjen dit pad van heling en transformatie. 

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

Zodra het weer is toegestaan, willen we in heel Nederland Politiek Cafés organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.