Welkom bij...
Partij van de Liefde


Een vooralsnog fictieve politieke partij die ons aan het denken wil zetten over politieke en maatschappelijke vernieuwing...


Op 22 november 2023 zijn er verkiezingen. Wat gaat u doen? Wederom naar de stembus in de hoop dat het beter wordt of gaat u serieus nadenken over het functioneren van de huidige politiek? Realiteit is dat de problemen blijven liggen, de zorgen groeien en onze vrijheid en welzijn onder druk staan. Willen we dit? Nee? Dan zullen we moeten gaan nadenken en praten over vernieuwing van de politiek. De politiek geeft immers sturing aan de samenleving. Partij van de Liefde geeft een voorzet. Niet in de vorm van een pleister, maar in de vorm van een fundamentele visie: 

De weg van het hart


Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 


Initiatiefnemer David Goedhart

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici slagen er niet in om een betere wereld te creëren, ondanks alle beloften. De problemen van 50 jaar geleden zijn de problemen van nu in het kwadraat. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt toe, onze persoonlijke vrijheid wordt kleiner en kleiner. Hierdoor lijkt een fijn en zorgeloos bestaan te verdwijnen. We zijn diep teleurgesteld! Het is de hoogste tijd om de zaken anders te gaan aanpakken. "


De Partij van de Liefde wil mensen weer hoop geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin de rijkdom eerlijk is verdeeld. Een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel met z'n allen wat voor doen. Het komt niet als een cadeau uit de lucht vallen. Voor niemand niet!


Een fundamentele verandering in ons

Het is dus niet een eenvoudige vernieuwing die simpelweg te realiseren valt in de buitenwereld, maar een fundamentele verandering IN ONSZELF. We zullen van onszelf gave bouwblokken moeten maken, waarmee we een evenwichtige en fijne maatschappij kunnen opbouwen, één waar vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit samengaan. De vraag is: zijn wij wie we zijn of is er een liefdevollere versie van ons? Een die met andere keuzes een mooiere wereld kan scheppen?

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Hoe krijgen we het voor elkaar dat wij (politici én burgers) ons beste beentje gaan voorzetten? Hoe bouwen we een wereld op van vrijheid, harmonie en (financiële) zekerheid? 

Door in te zien dat wij allen de bouwstenen van de samenleving zijn. Zijn wij in de kern liefdevol, sterk en gaaf, dan bouwen we een fijne en harmonieuze samenleving op. Niet handelen vanuit angst en egoïsme, maar vanuit het hart en de ziel. Niet langer louter voor onszelf, maar voor elkaar en met elkaar. 

Dit betekent de weg van het hart bewandelen, een weg van liefdevolle bewustwording en persoonlijke groei. Een weg die we samen moeten ontdekken en betreden, een weg die ons wijs, krachtig en liefdevol maakt. Een weg waar we elkaar weer zullen ontmoeten, dankzij de verbindende kracht van de liefde. Betreden we die weg niet, dan lopen we het risico strijdend ten onder te gaan...

Een wereld van liefde en harmonie is niet één, twee, drie te realiseren. Het is een lange weg die we zelfstandig en gezamenlijk te gaan hebben. Om dit te kunnen realiseren, moet de politiek voor de ruimte en rust zorgen. Geen politiek meer van afknijpen, dicteren en controleren maar van inspireren en faciliteren. Kansen scheppen voor mensen om te kunnen groeien in wijsheid, kracht en liefde, nodig om elkaar bij de hand te kunnen nemen.

Een complete omslag in de politiek dus, gericht op het leggen van een nieuw fundament voor de samenleving: van onzekerheid naar zekerheid, van ongelijkheid naar gelijkheid, van strijd naar samenwerking, van geslotenheid naar openheid, van korte termijn naar lange termijn!

De omslag realiseren we niet door op een nieuwe partij en andere politici te stemmen. Hoe mooi de nieuwe beloftes ook klinken, hoe gelikt de reclamespotjes ook zijn. Beeldvorming gaat ons niet redden, persoonlijke groei wel. Er moet dus iets fundamenteels veranderen in ons! Een omslag die niet eventjes te realiseren valt, maar een nieuwe manier is van in het leven staan: A way of life, de weg van het hart. 


Wie dat gaat betalen? Follow the money naar hen die zich exorbitant hebben verrijkt.

Met de keuzes die we iedere dag maken geven we vorm aan ons leven. Met liefdevolle keuzes scheppen we een harmonieuze samenleving. Tijd om op zoek te gaan naar de poort van onze liefde: het hart. Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Beschouw het als een voorzet, als een denkrichting, een opening. Doe je mee met de verdere uitwerking? Alleen als we samen de mouwen opstropen, kunnen we er een echt succes van maken.

Jouw bijdrage aan PvdL

Ben je enthousiast over onze boodschap van politieke en maatschappelijke vernieuwing en wil je graag helpen? 

Dat kan. Word donateur of organiseer een politiek café; een informele bijeenkomst in jouw woonplaats waarin we van gedachten kunnen wisselen over inhoud en aanpak. 

Wil je op een andere manier een steentje bijdragen? Laat het ons weten via een contactformulier. We zien je reactie tegemoet!

Recente artikelen

door David Goedhart

We leven in een samenleving waarin tegenstellingen worden aangedikt en strijd dagelijkse kost is. Kijk naar het journaal, kijk om je heen. We dansen niet met het leven maar vechten ermee, soms net zolang tot we bezwijken. Zijn wij mensen wie we zijn, moeten we genoegen nemen met wat is en niet is, of is er een betere versie van...

Het leven is een uitvloeisel van de keuzes die we elke dag met z'n allen maken. Het leven zoals we dat kennen, is dus geen feit maar het gevolg van onze besluiten. Kijken we van een afstandje naar onze samenleving dan zien we veel tegenstellingen en strijd. Aan de top in het bestuur, aan de voet in de samenleving. Dit...

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

In heel Nederland willen wij Politiek Cafés organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.