Partij van de Liefde

Tijd voor Nieuwe Politiek

Welkom bij Partij van de Liefde

Een (vooralsnog fictieve) politieke partij die ons aan het denken wil zetten over politieke en maatschappelijke vernieuwing...

Partij van de Liefde wil de politiek helemaal vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een grote omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 

Oprichter David Goedhart

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici slagen er niet in om een betere wereld te creëren, ondanks alle beloften. De problemen van 50 jaar geleden zijn de problemen van nu in het kwadraat. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt toe, onze persoonlijke vrijheid wordt kleiner en kleiner. Hierdoor lijkt een fijn en zorgeloos bestaan te verdwijnen. We zijn diep teleurgesteld!"

De Partij van de Liefde wil mensen weer hoop geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin de rijkdom eerlijk is verdeeld. Een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel met z'n allen wat voor doen. Het komt niet als een cadeau uit de lucht vallen..."

Ons ideaal? Ons streven? Samen de schouders zetten onder het realiseren van een liefdevolle wereld, waarin wij in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, een wereld waarin de rijkdom eerlijk wordt verdeeld, een wereld waarin we alle ruimte krijgen om ons te ontplooien.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Hoe bouwen we een wereld op van vrijheid, gelijkwaardigheid, harmonie en (financiële) zekerheid? Door de bron van liefde aan te boren in onszelf.  

Wij, mensen, zijn de bouwstenen van de samenleving. Zijn wij in de kern liefdevol, sterk en gaaf, dan bouwen we een fijne en harmonieuze samenleving op. Niet handelen vanuit angst en egoïsme, maar vanuit het hart en de ziel. Niet langer voor onszelf, maar voor elkaar en met elkaar. 

Dit betekent de weg van het hart bewandelen, een weg van liefdevolle bewustwording en persoonlijke groei. Een weg die we samen moeten ontdekken en betreden, een weg die ons wijs, krachtig en liefdevol maakt. Een weg waar we elkaar weer zullen ontmoeten, dankzij de verbindende kracht van de liefde.

Dit is niet één, twee, drie te realiseren. Het is een lange weg die we te gaan hebben. Om dit te kunnen realiseren, moet de politiek voor de ruimte en rust zorgen. Geen politiek meer van afknijpen, dicteren en controleren maar van inspireren en faciliteren. Kansen scheppen voor mensen om te kunnen groeien in wijsheid, kracht en liefde, nodig om elkaar bij de hand te kunnen nemen.

Een complete omslag in de politiek dus, gericht op het leggen van een nieuw fundament voor de samenleving: van onzekerheid naar zekerheid, van ongelijkheid naar gelijkheid, van strijd naar samenwerking, van geslotenheid naar openheid, van korte termijn naar lange termijn!

Een omslag die niet eventjes te realiseren valt, maar een nieuwe manier is van in het leven staan: A way of life. Wie dat gaat betalen? Follow the money naar hen die zich exorbitant hebben verrijkt.

Pioniers gezocht...

Word jij ook een schepper van de nieuwe samenleving 
vol vrijheid, gelijkwaardigheid en verbinding... 

Met de keuzes die we iedere dag maken geven we vorm aan ons leven. Met liefdevolle keuzes scheppen we een harmonieuze samenleving. Tijd om op zoek te gaan naar de poort van onze liefde: het hart. Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Beschouw het als een voorzet, als een denkrichting, een opening. Doe je mee met de verdere uitwerking? Alleen als we samen de mouwen opstropen, kunnen we er een echt succes van maken. 

David Goedhart

Jouw bijdrage aan PvdL

Ben je enthousiast over onze boodschap van politieke en maatschappelijke vernieuwing en wil je graag helpen? 

Dat kan. Word donateur of organiseer een politiek café; een informele bijeenkomst in jouw woonplaats waarin we van gedachten kunnen wisselen over inhoud en aanpak. 

Wil je op een andere manier een steentje bijdragen? Laat het ons weten via een contactformulier. We zien je reactie tegemoet!

Recente artikelen

door David Goedhart

Het leven is een uitvloeisel van de keuzes die we elke dag met z'n allen maken. Het leven zoals we dat kennen, is dus geen feit maar het gevolg van onze besluiten. Kijken we van een afstandje naar onze samenleving dan zien we veel tegenstellingen en strijd. Aan de top in het bestuur, aan de voet in de samenleving. Dit...

Hebzucht is een krachtige motor in veel mensen. Het verlangen naar meer, de onstuitbare behoefte aan geld, macht en succes bijvoorbeeld. Velen kunnen dit verlangen niet beteugelen, ze moeten er gehoor aangeven. Meer of minder bewust. Maar het meer van de één is het minder van de ander. Zij die zich bovenmatig inspannen en geluk hebben veroveren een...

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

In heel Nederland willen wij Politiek Cafés organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.