Tijd voor nieuwe politiek
Partij van de Liefde

Welkom bij Partij van de Liefde

Een politieke partij die ons aan het denken wil zetten over politieke vernieuwing

Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door mensen te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 

Oprichter Tjeerd Roosjen
"We raken het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici kunnen hun belofte om een betere wereld te creëren niet waarmaken. De ongelijkheid tussen arm en rijk wordt groter, een zorgeloos bestaan lijkt verder weg dan ooit. We zijn teleurgesteld. De Partij van de Liefde is opgericht om mensen weer hoop te geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, waarin rijkdom eerlijk wordt verdeeld, een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel wat voor doen!"

Ons ideaal? Ons streven? Samen de schouders zetten onder het realiseren van een liefdevolle wereld, waarin wij in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, een wereld waarin alle rijkdom eerlijk wordt verdeeld. 

Hoe krijgen we dit voor elkaar?
Hoe bouwen we een wereld van vrijheid, gelijkheid, harmonie en (financiële) zekerheid op? Niet door met gebalde vuisten de politieke arena te betreden, maar door een beroep te doen op het hart van de mensen. Alleen als we ons hart openen en onze liefde gaan verspreiden, kunnen we ons leven écht ten goede veranderen. Vandaar de Partij van de Liefde!

Alleen met de kracht van ons hart kunnen we een liefdevolle samenleving opbouwen. 

Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Doe je mee?

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

In 2019 organiseren we in heel Nederland Politiek Cafés. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar. 

Recente artikelen

door Tjeerd Roosjen

Vrede, waar is de weg naar vrede? Zingen en praten is niet voldoende, stemmen en demonstreren ook niet. Die conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien het geweld tegen natuur, medemens en onszelf. Vrede komt niet als geschenk uit de lucht vallen en zelf krijgen we het ook niet voor elkaar. Althans niet door onze stem te verheffen. Maar hoe dan wel?...

Niets lijkt de gemoederen zo bezig te houden als de vorming van onze multiculturele samenleving. De instroom van politieke vluchtelingen en moderne gelukszoekers drukt zwaar op burgers, samenleving en politiek. Zo zwaar, dat de ontwikkeling van een constructieve visie en aanpak nooit van de grond is gekomen. Linkse partijen smoren elke poging tot...

Kijken we met ogen van liefde naar de hedendaagse politiek, dan schrikken we ons rot. Het beleid is niet bedoeld om een menswaardig bestaan voor iedereen op te bouwen, maar om het huishoudboekje van de overheid te behoeden voor oplopende schulden en om grote bedrijven de ruimte te geven hun winst te vergroten. Al decennia lang kenmerken...

John F. Kennedy

Change is the law of life. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. 

Nelson Mandela

A good head and a good heart are always a formidable combination.

Martin Luther King

I have decided to stick to love... hate is too great a burden to bear.