Partij van de Liefde

Een partij die ons aan het denken wil zetten over politieke vernieuwing. Waarom? De huidige politiek is niet in staat om de groeiende berg aan problemen op te lossen. De zorgen groeien ons boven het hoofd. Tijd om serieus na te gaan denken over alternatieven. Partij van de Liefde geeft een voorzet. Niet in de vorm van een pleister, maar in de vorm van een fundamentele visie: 

De weg van het hart


Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag: niet langer in tegenstellingen en strijd denken, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Alleen door de handen ineen te slaan kunnen we de problemen oplossen. 


Initiatiefnemer David Goedhart

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici slagen er niet in om een betere wereld te creëren, ondanks alle beloften. De problemen van 50 jaar geleden zijn de problemen van nu in het kwadraat. De ongelijkheid tussen arm en rijk neemt toe, onze persoonlijke vrijheid slinkt, onze gezondheid staat flink onder druk. Hierdoor lijkt een fijn en zorgeloos bestaan achter de horizon te verdwijnen. Hoogste tijd om het roer om te gooien. Niet een beetje maar fundamenteel."


De Partij van de Liefde wil mensen weer hoop geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin de rijkdom eerlijk is verdeeld. Een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, MAAR DAAR MOETEN WE WEL MET Z'N ALLEN WAT VOOR DOEN. Het komt niet als een cadeau uit de lucht vallen. Voor niemand niet!


Een fundamentele verandering in ons

De oplossing valt niet simpelweg te realiseren in de buitenwereld. Een dure campagne, een leuke leus, een mooi praatje en een knappe kop helpen ons niet verder. De oplossing zit IN ONSZELF. We zullen van onszelf gave bouwblokken moeten maken, waarmee we gezamenlijk een evenwichtige en fijne maatschappij kunnen opbouwen, één waar vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit samengaan. De vraag is: hoe kunnen we een liefdevollere versie van onszelf maken, opdat we met andere keuzes een mooiere wereld kunnen gaan scheppen?

PvdL wordt op dit moment (begin 2024) officieel opgericht, met als doel mee te doen met de volgende verkiezingen!

Ben je enthousiast over onze visie en aanpak en wil je graag helpen? Stuur ons dan een contactformulier (zie contact).

Nieuwe politiek vraagt om nieuwe politici. Zij kunnen:

 • Open en eerlijk zijn;
 • Luisteren en afstemmen;
 • Samenwerken;
 • Medeleven tonen;
 • Verbinding voelen;
 • Dialoog aangaan;
 • Het algemeen belang dienen;
 • Aanpakken;
 • Gewoon mens-zijn;
 • Een scherpe blik en een heldere visie hebben;
 • Ruime opvattingen hebben;
 • Onafhankelijk opereren;
 • Inspirerend en uitdagend zijn;
 • Doortastend optreden;
 • Kwetsbaarheid tonen;
 • Normaal doen.


Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Hoe kunnen we (politici én burgers) ons beste beentje voorzetten? Met andere woorden: hoe bouwen we een wereld op van vrijheid, harmonie en (financiële) zekerheid? 

Door in te zien dat wij allen de bouwstenen van de samenleving zijn. Zijn wij in de kern liefdevol, sterk en gaaf, dan bouwen we een fijne en harmonieuze samenleving op. Niet handelen vanuit angst en egoïsme (de voedingsbron van strijd), maar vanuit het hart en de ziel (de voedingsbron van harmonie en samenwerking). 

Dit betekent de weg van het hart bewandelen, een weg van liefdevolle bewustwording en persoonlijke groei. Een weg die we samen moeten ontdekken en betreden, een weg die ons wijs, krachtig en liefdevol maakt. Een weg waar we elkaar weer zullen ontmoeten, dankzij de verbindende kracht van de liefde. Betreden we die weg niet, dan lopen we het risico strijdend ten onder te gaan...

Een wereld van liefde en harmonie is niet één, twee, drie te realiseren. Het is een lange weg die we zelfstandig en gezamenlijk moeten afleggen. Om dit mogelijk te maken, moet de politiek voor ruimte en rust zorgen. Geen politiek meer van afknijpen, dicteren en controleren maar van inspireren, faciliteren en bekrachtigen. Kansen scheppen voor mensen om te kunnen groeien in wijsheid, kracht en liefde, nodig om elkaar bij de hand te kunnen nemen.

Een complete omslag in de politiek dus, gericht op het leggen van een nieuw fundament voor de samenleving: van onzekerheid naar zekerheid, van ongelijkheid naar gelijkheid, van strijd naar samenwerking, van geslotenheid naar openheid, van korte termijn naar lange termijn!


EEN GROTE OMSLAG

Een grote omslag realiseren we niet door op een nieuwe partij en andere politici te stemmen. Hoe mooi de beloftes ook klinken, hoe gelikt de reclamespotjes ook zijn. Beeldvorming gaat ons niet redden, persoonlijke groei wel. Er moet dus iets fundamenteels veranderen in ons! Een omslag die niet eventjes te realiseren valt, maar een nieuwe manier is van in het leven staan: 

A new way of life: 

De weg van het hart


Wie dat gaat betalen? Follow the money naar hen die zich exorbitant hebben verrijkt.

 steun ons initiatief

Met onze keuzes geven we vorm aan ons leven. Met liefdevolle keuzes scheppen we een harmonieuze samenleving. Tijd om op zoek te gaan naar de poort van onze liefde: het hart. Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Beschouw het als een voorzet, als een denkrichting, een opening. Doe je mee met de verdere uitwerking? Alleen als we samen de mouwen opstropen, kunnen we er een echt succes van maken.

Kernwaarden Partij van de Liefde

 1. Iedereen mag zichzelf zijn en zich vrij uitspreken;
 2. Iedereen is van gelijke waarde;
 3. Iedereen moet zich veilig voelen;
 4. Iedereen mag zich ontplooien;
 5. Iedereen moet een menswaardig bestaan leiden;
 6. Iedereen moet in een gezonde omgeving leven;
 7. Iedereen mag zich verbonden voelen.

Jouw bijdrage aan PvdL

Ben je enthousiast over onze boodschap van politieke en maatschappelijke vernieuwing en wil je graag helpen?  

Dat kan. Word donateur of organiseer een politiek café; een informele bijeenkomst in jouw woonplaats waarin we van gedachten kunnen wisselen over inhoud en aanpak. Wil je op een andere manier een steentje bijdragen? Laat het ons weten via een contactformulier. We zien je reactie tegemoet!

Blog van David Goedhart


Ruim 13 jaar is Mark Rutte onze premier. Daarmee is hij de langstzittende minister-president in de geschiedenis. Een hele prestatie, gezien de vele valkuilen waar politici in kunnen stappen. Hij heeft ze allemaal omzeild, behalve één: de toeslagenaffaire. Dit dossier dwong hem tot aftreden. Maar wonder boven wonder, na zijn politieke dood stond hij...

In de politiek wordt zoveel gestreden dat we zijn gaan geloven dat politiek synoniem is aan strijd. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Politici kunnen ook samen optrekken, bijvoorbeeld als de nood hoog is, zoals nu. De berg aan onopgeloste problemen groeit ons boven het hoofd. Steeds meer mensen vragen zich vertwijfeld af hoe de rekeningen te betalen;...

Onze democratie wordt luid bejubeld. Geen kwaad woord over de macht van het volk. Wie dat wel doet wordt weggezet als communist of fascist. Of je direct staatsgevaarlijk bent als je een kritische noot plaatst. Vanwaar deze overgevoeligheid? Enerzijds heeft dat met de geschiedenis te maken. Lange tijd hebben we onder het pijnlijke juk geleefd van...

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

In heel Nederland willen wij Politiek Cafés organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.