Partij van de Liefde

Tijd voor nieuwe politiek: de weg van het hart

Welkom bij Partij van de Liefde

Een (vooralsnog fictieve) politieke partij die ons aan het denken wil zetten over politieke en maatschappelijke vernieuwing

Partij van de Liefde wil de politiek vernieuwen door te wijzen op het feit dat het ook anders kan. Ze staat voor een omslag in het denken: niet langer in tegenstellingen en strijd, maar in overeenkomsten en samenwerking. Waarom? Omdat we met samenwerking veel verder kunnen komen dan met strijd. Heel simpel eigenlijk! 

Oprichter Tjeerd Roosjen

"Veel mensen zijn het vertrouwen in de politiek kwijt. Politici slagen er niet in om een betere wereld te creëren, ondanks alle beloften. De problemen van 50 jaar geleden spelen nog steeds. Sterker nog, de ongelijkheid tussen arm en rijk groeit met de dag, waardoor een zorgeloos bestaan voor velen verder weg lijkt dan ooit. We zijn teleurgesteld... 

De Partij van de Liefde wil mensen weer hoop geven. Hoop op een beter leven, in vrijheid en gelijkwaardigheid, een leven waarin rijkdom eerlijk is verdeeld. Een leven vol geluk, uitdagingen én voldoening. Het kan ook anders, maar daar moeten we wel wat voor doen!"

Ons ideaal? Ons streven? Samen de schouders zetten onder het realiseren van een liefdevolle wereld, waarin wij in vrijheid en gelijkwaardigheid kunnen leven, een wereld waarin de rijkdom eerlijk wordt verdeeld.

Hoe krijgen we dit voor elkaar?

Hoe bouwen we een wereld van vrijheid, gelijkheid, harmonie en (financiële) zekerheid op? Niet door met gebalde vuisten de politieke arena te betreden, maar door een beroep te doen op het hart van de mensen. Alleen als we ons hart openen en de liefde gaan verspreiden, kunnen we ons leven écht ten goede veranderen. Vandaar de Partij van de Liefde!

Alleen met de kracht van ons hart kunnen we een harmonieuze samenleving opbouwen. Tijd om de rotsblokken voor ons hart opzij te rollen en onze liefde te laten stromen!

Op onze website lees je hoe we dit kunnen en willen gaan doen. Doe je mee?

De Coronacrisis

Een fijne samenleving opbouwen doen we samen. Maar samen is samen niet meer sinds het uitbreken van de Coronacrisis. Vanuit openheid, eerlijkheid en vertrouwen een liefdevolle verbinding met elkaar aangaan is bijna onmogelijk. Hoe om te gaan met dit gegeven? 

Ieder mens heeft een keuze: angst of liefde
Partij van de Liefde is van mening dat ieder mens voor een keuze staat: kies je voor angst, beperking, gehoorzaamheid en kunstmatige oplossingen, of kies je voor liefde, vertrouwen, vrijheid, eigen verantwoordelijkheid en natuurlijke oplossingen?  

Dit is een essentiële keuze waar iedereen zich bewust van moet zijn. Vat het niet lichtzinnig op, want het bepaalt namelijk hoe onze toekomst eruit ziet. Het maakt het verschil tussen leven in een kille, donkere wereld vol gevaren en beperkingen en een warme, lichte wereld vol groeimogelijkheden. 

Hoe die keuze te maken?
Ons advies: ga op onderzoek uit! Op de website van het RIVM en CBS vind je genoeg cijfers die nodig zijn om zelf te kunnen beoordelen hoe groot het gevaar is.

Recente artikelen

door Tjeerd Roosjen

In de strijd tegen het Coronavirus heeft het kabinet besloten onze bewegingsvrijheid in te perken. Eerst met het instellen van een gedeeltelijke lockdown, daarna met het invoeren van een 1,5 meter samenleving. Ter voorkoming van besmettingen, moet het contact tussen mensen worden beperkt.

Vrede, waar is de weg naar vrede? Zingen, praten en bidden is niet voldoende, stemmen en demonstreren ook niet. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd, gezien het geweld tegen natuur, medemens en onszelf. Vrede komt niet als een geschenk uit de lucht vallen en zelf krijgen we het ook niet voor elkaar. Althans niet door onze stem te verheffen. Maar...

Niets lijkt de gemoederen zo bezig te houden als de vorming van onze multiculturele samenleving. De instroom van politieke vluchtelingen en moderne gelukszoekers drukt zwaar op burgers, samenleving en politiek. Zo zwaar, dat de ontwikkeling van een constructieve visie en aanpak nooit van de grond is gekomen. Linkse partijen smoren elke poging tot...

De weg naar mijn Ziel

Roman geschreven door oprichter Tjeerd Roosjen

Wij mensen scheppen de wereld waarin wij leven met de keuzes die we elke dag maken. Zijn die keuzes gebaseerd op negatieve gedachten, egoïstische motieven en onstuimige emoties, dan scheppen we, zacht gezegd, een minder prettige wereld. Zijn onze keuzes daarentegen gebaseerd op positieve gedachten, een wij-gevoel en hanteerbare emoties, dan scheppen we een prettige wereld om in te leven. Wijzelf zijn dus verantwoordelijk voor de wereld waarin wij leven. Grote vraag is hoe we onszelf een positieve draai kunnen geven. In deze roman beschrijft Tjeerd Roosjen dit pad van heling en transformatie. 

Politiek Café

Jouw bijdrage aan het verwezenlijken van onze droom

Zodra het weer is toegestaan, willen we in heel Nederland Politiek Cafés organiseren. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die mee willen praten over politieke vernieuwing in het algemeen en de visie van Partij van de Liefde in het bijzonder. We organiseren ze deels zelf, maar ook op initiatief van enthousiaste mensen in het land. 

Ben jij ook enthousiast? En wil je graag een bijdrage leveren? Organiseer dan een Politiek Café in je eigen woonplaats. Het draaiboek ligt al klaar.