Welkom bij Partij van de Liefde

*** In Oprichting ***
 

Hoera, de Partij van de Liefde wordt opgericht. 

Eindelijk een partij die zich hard gaat maken voor liefde in de politiek.

 
Liefde in de politiek???

 

Liefde in de politiek, kan dat? Jazeker. Liefde in politieke zin is sturing geven aan de opbouw van een menswaardig bestaan, waarin iedereen geheel tot zijn/haar recht kan komen. Liefde is je openen voor anderen, het erkennen van elkaars behoeften en het zoeken naar oplossingen waarmee een ieder is gediend. Gelijkheid en vrijheid gaan in deze nieuwe partij gelijk op, waarbij de één niet belangrijker is dan de ander. 

 

De Partij van de Liefde is niet links of rechts. Liefde laat zich niet in hokjes stoppen, maar loopt als een rode draad door alle dossiers. Wij pleiten voor zowel een menswaardig bestaan als voor vrijheid. In vrijheid samen delen, waardoor iedereen een onbezorgde toekomst heeft. Liefde in de politiek betekent ook de bereidheid tonen om er samen uit te komen. Wij branden tegenstanders niet af, wij zoeken bruikbare oplossingen. Wij vegen lastige zaken niet onder het tapijt, wij brengen ze over het voetlicht. Aan pappen en nathouden doen we niet, aan vernieuwen wel.
 

Een omslag in het denken

 

De Partij van de Liefde staat voor verandering. Niet langer dient geld centraal te staan in ons leven, maar de liefde. De liefde voor ons zelf, de liefde voor anderen en de liefde voor het leven in algemene zin. Het mag ouderen aan niets ontbreken, liefdevolle zorg en aandacht zijn vanzelfsprekend. Kinderen mogen zich in alle vrijheid ontwikkelen tot liefdevolle wezens, die volop kansen krijgen om hun specifieke talenten in de praktijk te brengen. Werk wordt niet langer gezien als een noodzakelijke inspanning om geld te verdienen voor de huur of hypotheek, maar om jezelf te kunnen ontplooien, om jezelf plezier te verschaffen, alleen en samen met collega’s.
 

De Partij van de Liefde vraagt aandacht voor een omslag in het denken. Niet alleen in de politiek, maar ook in de samenleving. Het gaat niet langer om geld verdienen, om sterker en slimmer te zijn dan anderen. Het gaat om liefde en harmonie. Het gaat om afzien én plezier maken, om inspannen én ontspannen, om hulp bieden én hulp ontvangen, om zien en gezien worden. Geld heeft lang genoeg ons leven gedomineerd, het geldspel is gespeeld. Er is een kleine groep steenrijken en een grote groep die rond de armoedegrens leeft. Het is tijd voor een nieuw spel, gespeeld met de stenen der liefde.
 

Veranderen is lastig, zeker in de politiek. We zitten al jaren opgescheept met dezelfde partijen die de dienst uitmaken. Soms een beetje meer van dit, soms een beetje meer van dat. Maar echt veranderen, ho maar. Voor de Partij van de Liefde is veranderen geen keuze maar pure noodzaak. Het is crisis. Kijk naar de brandhaarden in de wereld, kijk naar het onvermogen van de huidige politiek om uit het economische dal te geraken. De rijen bij de voedselbank worden langer. Kijk naar het ongenoegen in de samenleving; wie is er nog positief gestemd, wie ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet? Kijk naar de geestelijke en fysieke gezondheid van de mens; wie heeft er geen schrijnende gevallen in zijn of haar omgeving? Je kan dit alles voor lief nemen en het leven blijven leiden zoals je dat altijd hebt gedaan, je kan ook de uitdaging aangaan en alternatieven zoeken die je vrolijk en gelukkig stemmen, met alle positieve gevolgen van dien.

 

Nieuwsgierig naar de oplossingen? 
 

Willen we eindeloze strijd en ongelijkheid inruilen voor grenzeloze liefde en harmonie, dan zullen we de uitdaging aan moeten gaan. Hoe, is de vraag. Door een nieuw gezichtspunt in de politiek aan te dragen, namelijk het gezichtspunt van het hart, oftewel leren kijken met ogen van liefde. Vaak staan we stil in ons leven; we blijven vasthouden aan onze mening ook al verandert het leven om ons heen. Maar door de stoute schoenen aan te trekken en in beweging te komen, leren we inzien dat elk verhaal meerdere kanten heeft, dat goed en slecht niet eenvoudig te scheiden zijn, dat er meer is dan we ooit voor mogelijk hebben gehouden. Kijken met ogen van liefde is de bereidheid tonen om oude overtuigingen in te ruilen voor nieuwe.
 

De Partij van de Liefde pleit voor een omslag in het denken. Het oude denken, gebaseerd op verstand, angst en ego, dient te worden ingeruild voor het nieuwe denken, gebaseerd op de liefde uit het hart. Koppelen we ons denken aan het hart, dan winnen liefdevolle gedachten het van angstige en egoïstische gedachten. Zo zal langzaam maar zeker de oude wereld van het geld, opgebouwd aan de hand van ideeën over schaarste (angst voor tekort) en de recht van de sterkste (slimmer en sterker zijn dan anderen), veranderen in een nieuwe wereld. Laten we ons denken inspireren door het hart, dan weten we dat er genoeg is voor iedereen (als we het maar eerlijk verdelen) en dat we niet beter hoeven te zijn dan de rest. Iedereen draagt met zijn of haar specifieke kwaliteiten bij aan de samenleving. En alle inspanningen worden evenveel gewaardeerd. Niemand is beter, iedereen is gelijk en verdient evenveel lof.
 

Politici die hun hart hebben geopend spreken immer de waarheid. Zij zullen zich niet louter inzetten voor zichzelf of hun partij, zij zullen het algemeen belang dienen. Bankdirecteuren die hun gevoel hervinden, willen niet langer de machtigste zijn, zij zullen hun opbrengst met anderen delen. Ondernemers die vanuit het hart ondernemen willen niet langer koste wat het kost geld verdienen, zij zullen met hun handel bijdragen aan een betere wereld. Liefdevolle burgers wijzen niet langer met een beschuldigende vinger naar anderen, zij zullen hun verantwoordelijkheid pakken en zich gaan inzetten voor de leefbaarheid van hun omgeving.
 

Slechts een paar minuten per dag 

 

Een betere wereld, waarin iedereen een menswaardig bestaan leidt, krijgen we niet van de grond door te roepen. Dat hebben reeds velen voor ons gedaan, vaak met een teleurstellend resultaat. Ook niet door te schrijven en te praten. Ook dit heeft niet geleid tot grootschalig succes. Kijk maar om je heen. Er is meer voor nodig, maar wat? Er is iets heel simpels, iets heel eenvoudigs, iets wat vooraf gaat aan het denken, praten, roepen en schrijven. Iets revolutionairs waarmee de Partij van de Liefde zich onderscheidt van alle andere politieke partijen. Wat is dat dan? Door elke dag een paar minuten aandacht te schenken aan je hart, gaat de energie van het hart stromen. Hierdoor vullen niet alleen liefdevolle gedachten je hoofd, de liefdevolle energie wordt ook verspreid in je omgeving, waardoor jouw ideeën meer gehoor zullen vinden. Heel simpel, heel eenvoudig. Als we elke dag een paar minuten met onze aandacht naar ons hart gaan, scheppen we een wereld van liefde en harmonie.
 

The power of love

 

Als we dit principe toepassen in ons leven, lacht het geluk ons toe. Als we dit principe van liefde toepassen in de politiek, dan gaan we op een andere manier discussies voeren. Niet langer om gelijk te krijgen, niet langer om tegenstanders uit te schakelen, niet langer om te laten zien hoe goed je wel niet bent. We gaan praten met elkaar om elkaars standpunten te leren kennen, om de gemene deler te vinden, om praktische oplossingen te bedenken die voordelig zijn voor iedereen. Als we dit principe van liefde toepassen in de politiek, dan komen anderen zaken op de agenda te staan. Geen zaken over represailles, straffen en wraak, maar over oplossen, ontdekken en vernieuwen. Yes we can, thanks to the power of love.
 

Het is mooi geweest. Hebberigheid en egoïsme zijn uit. Hoe kan je van je berg geld genieten als je weet dat de zorg voor ouderen wordt uitgekleed, als je weet dat er kinderen zijn die nooit ergens naartoe kunnen, als je weet dat er mensen zijn die hun eten bij de voedselbank moeten halen, als je weet dat er steeds meer mensen zonder dak boven hun hoofd moeten leven. Kom op, word wakker. Het is tijd om de knop om te zetten. Het geluk moet iedereen kunnen toelachen! 

Liefde kan alles veranderen, ook de politiek, ook de samenleving. En het moment van omslag is wat ons betreft nu!